Welkom

Stille retraites


Een stille retraite is een doorgedreven bezinningstijd van meerdere dagen in groep en in stilte. Elke dag zijn er één à twee inleidingen door de begeleider en facultatief ook een meditatieve uitwisselingsronde. Er is veel ruimte voor persoonlijke gebedstijd. De dag wordt omkaderd door gemeenschappelijke gebedsmomenten.
Vierdaagse retraite:

 

Joris Van Ael: Het mysterie van de Moeder Gods overwogen in woord en beeld. Het mysterie van Maria, de Moeder Gods, heeft een boodschap voor allen. Van oudsher wordt zij in de Kerk vooruitgeschoven als het beeld van de Kerk en als een model voor de christenen. Immers, zoals zij, is elke mens geroepen om zich te openen voor God, om Hem te ontvangen in de schoot van zijn hart, Hem te dragen en te doen groeien en om Hem uiteindelijk te baren en aan de wereld te tonen, in woord, daad en gezindheid. Mooie teksten uit de traditie van de Kerk en de rijke wereld van de iconografie van de Moeder Gods zijn onze gidsen.
zondag 14 mei 2017 (aankomst 17.00 u.) tot donderdag 18 mei 2017 (na avondmaal)
Bijdrage: 245 euro

 

Vijfdaagse retraites:

P. Eric Manhaeghe, scheutist: Ontmoeting met de apostel van de volkeren De persoon van Paulus ontdekken in zijn authentieke brieven Wie de brieven van Paulus van Tarsus biddend overweegt, kan zich in hem verplaatsen, de werkelijkheid zien zoals hij dat doet en in zijn denken binnentreden. De apostel van de volkeren is in de eerste plaats dienaar van het nieuwe verbond en dan pas iemand die verzoening probeert tot stand te brengen. Zijn zending bestaat niet in het overbrengen van leerstellingen maar in het doorgeven van een manier van leven. Hij ziet zichzelf als een vader en moeder. Hij verdedigt zich dan ook met verve tegen de zichtbare en onzichtbare tegenstanders die zijn ouderschap in Christus in twijfel trekken. Als goede opvoeder biedt hij interessante inzichten over het kruis dat elke mens moet dragen, het werk dat iedereen moet verrichten en het geld waarzonder een mens niet kan leven. Als gelovige die het goede
nieuws van de vrijheid brengt, staat hij een "cultus in de Geest" voor en spreekt hij vrijuit over zijn worsteling met het gebed.
Zondag 26 maart 2017 (aankomst 17.00 u.) tot vrijdag 31 maart 2017 (na middagmaal)
Bijdrage: 295 euro

 

Zr. Carine Devogelaere, annuntiate Heverlee: Aanwezig bij de Aanwezige
Bijbelse ontmoetingsverhalen komen tot leven in de stilte.
Bijbelse ontmoetingsverhalen komen tot leven in de stilte.
De Bijbel laat ons kennis maken met mensen die Gods aanwezigheid in hun leven hebben ervaren. Ze vertellen erover op een getuigende manier. Zo nodigen ze ons uit om vandaag ook op zoek te gaan naar die aanwezigheid in onze wereld en in onze geschiedenis. Waar en hoe komen we die op het spoor?
Elke dag zijn er 2 inleidingen die vertrekken van een tekst uit de Bijbel. Verhalen en figuren worden tot leven gebracht. Aan de deelnemers om daarna in de stilte deze tekst biddend te laten doorwerken in eigen leven. Daarvoor worden telkens enkele vragen en tips meegegeven.
Elke avond is er een meditatieve deelronde over de voorbije gebedsdag. Deelname daaraan is vrij. De dag wordt omkaderd door gemeenschappelijke gebedsmomenten.
Zondag 7 mei 2017 (aankomst 17.00 u.) tot vrijdag 12 mei 2017 (na middagmaal)
Bijdrage: 295 euro

 

Achtdaagse retraite:


P. Wauthier de Mahieu, jezuïet: 'Ken jezelf'
Pas als ik mezelf ken, sta ik in mijn waarheid als mens. En, zoals Jezus zei, enkel de waarheid zal me vrij maken; innerlijk vrij, om de weg te gaan naar waar Hij zelf en waar mijn medemensen op mij wachten.
Zondag 11 juni 2017 (aankomst 17.00 u.) tot zondag 18 juni 2017 (na middagmaal)
Bijdrage: 415 euro