Bijbel-studiedag: Vrouwen in het Johannesevangelie


'Vrouwen' of 'dochters' hebben in de Bijbel een speciale klank: zij vertegenwoordigen vaak een groep mensen: 'Dochters van Sion', de 'vrouw' van de profeet Hosea. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw die 5 'mannen' had (Joh.4), moeten we niet individualistisch en dan ook moralistisch gaan lezen, maar als een weergave van de pijnlijke verhouding Joden-Samaritanen. Zo speelt hetzelfde met de 'overspelige' vrouw (Joh.8). Wie is er eigenlijk overspelig. Wie 'deugt' niet? Zelfs de moeder van Jezus wordt in Johannes nooit genoemd met de naam 'Maria', maar altijd aangesproken als 'vrouw' (bij het kruis, bij de bruiloft van Kana in Galilea). Wat zit hierachter? Waarom? Met welke rol of gestalte hebben we in deze verhalen te maken? We gaan het precies opsporen en het ontdekkend en interactief bespreken.

Begeleiding: Egbert Rooze, bijbelexegeet
Vrijdag 17 maart 2017 van 9.30 u. tot 16.00 u.
Bijdrage: 35 euro (middagmaal inbegrepen)