Bijbelgroep: Gods Geest in de Schrift en de wereld


Dit jaar willen we een heuse Bijbelse expeditie ondernemen op zoek naar de vele betekenissen van de Geest Gods. We trekken door het Oude Testament, waar de Geest voorgesteld wordt als Gods (her)scheppende aanwezigheid of als Gods stuwende kracht die mensen 'groter' maakt. In de Evangeliën krijgt de Geest een concrete naam en een gezicht in Jezus van Nazareth. In de Handelingen van de Apostelen en bij Paulus wordt het beeld nog wat scherper gesteld : God werkt in de Geest, door de verheerlijkte Christus, altijd en overal. We willen meer dan alleen maar exegetische inzichten verwerven. Het is de bedoeling van deze expeditie dat we ontdekken waar en hoe Gods Geest vandaag werkzaam aanwezig is. Hoe is het te leven en te vertoeven in het krachtveld van de Geest ? Een boeiende verkenningstocht !

 

Begeleiding: Peter Houlleberghs, vormingsverantwoordelijke bisdom Antwerpen

Donderdagavonden 15 september, 20 oktober, 17 november en 15 december 2016; 19 januari, 16 februari, 16 maart en 27 april 2017, telkens om 20.00 u.
Bijdrage: 10 euro per avond; 70 euro voor de reeks