Rik Torfs: Over God


‘Sinds God niet meer bestaat, heeft hij steeds meer tegenstanders. Wat zegt dat over hem of haar, en wat zegt dat over die tegenstanders?’ Een uitdagende reflectie over de rol van het christelijke geloof in de seculiere samenleving.
Prof. dr. Rik Torfs heeft als rector van de KU Leuven, maar ook eerder als hoogleraar kerkelijk recht, politicus en mediafiguur een belangrijke plaats verworven in het publieke debat. Hij verstaat de kunst om belangrijke thema’s net wat anders te bekijken, intellectueel kritisch en met milde humor.

 

Woensdagavond 28 september 2016 om 19.30 u.
Bijdrage: 15 euro