Woorden zoeken voor het onzegbare

Onder de literaire vormen mikt poëzie het hoogst: ze wil zeggen wat niet te zeggen is. De dichter is bevriend met de wijsgeer : beiden zijn niet tevreden met de eenvoudige waarneming van het leven en de dingen, maar zijn op zoek naar wat daarachter schuil gaat. Soms zit in één gedicht meer dan in een lang verhaal of een roman. De lezer ontdekt dan ook vaak nieuwe horizonten of voelt zich gesteund in de eigen beleving. Poëzie is een van de schaarse middelen om af en toe in zichzelf en uit zichzelf te treden. De aangereikte gedichten worden in een kleine groep gelezen en bevraagd. Een buitenkans voor wie van poëzie houdt of ze wil ervaren.

Begeleiding: Rogier Melis

Reeks van 5 bijeenkomsten op zaterdag 21 januari, 4 februari, 18 februari, 4 maart en 18 maart 2017, telkens van 10.00 u. tot 12.00 u.

Bijdrage: 50 euro voor de reeks