Welkom

Stille retraites

Een stille retraite is een doorgedreven bezinningstijd van meerdere dagen in groep en in stilte. Elke dag zijn er één à twee inleidingen door de begeleider en facultatief ook een meditatieve uitwisselingsronde. Er is veel ruimte voor persoonlijke gebedstijd. De dag wordt omkaderd door gemeenschappelijke gebedsmomenten.

Vijfdaagse retraites:

Bernard de Cock o.p., Roepen op God. Drie J's uit het Eerste Testament: Jacob - Job - Jona
Zondag 4 maart 2017 (aankomst 17.00 u.) tot vrijdag 9 maart 2018 (na middagmaal)
Bijdrage: 325 euro

Eddy Van Waelderen pr., De Bijbel lezen om Bijbels te leven vandaag.
Zondag 22 april 2018 (aankomst 17.00 u.) tot vrijdag 27 april 2018 (na middagmaal)
Bijdrage: 325 euro

 Achtdaagse retraite:

Hugo Rouffaers s.j., Jezus in meervoud. Overwegingen bij het woord van de Emmaüsgangers 'brandde ons hart niet van verlangen toen Hij met ons het brood brak'
Zondag 13 mei 2018 (aankomst 17.00 u.) tot zondag 20 mei 2018 (na middagmaal)
Bijdrage: 455 euro

 Tiendaagse retraite:

zr Karine Willems, Convent van Betlehem, Lectio Divina. Richt uw ogen op Jezus (Hebr. 3,1)
Woensdag 25 juli 2018 (aankomst 17.00 u.) tot vrijdag 3 augustus 2018 (na middagmaal)
Bijdrage: 495 euro