Bijbelgroep: Met de woorden die Jezus ons gegeven heeft...

Het Onzevader is een gebed dat teruggaat op Jezus zelf. Hijzelf leerde het zijn leerlingen. Het is een oud gebed dat nog steeds door alle christenen wordt gebeden, in velerlei talen of vertalingen.
Maar wat bedoelen we wanneer we het Onzevader bidden? Wat zeggen we? Wat betekenen die verschillende beden voor Jezus zelf, voor de eerste christelijke gemeenschappen en voor ons vandaag? Hoe kan de oudtestamentische achtergrond van dit gebed ons hierbij helpen?
Tijdens de maandelijkse samenkomsten zullen we de tekst van het Onzevader bestuderen met de bedoeling dit gebed juister te bidden en de boodschap ervan authentieker te beleven. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Begeleiding: Peter Houlleberghs, vormingsverantwoordelijke bisdom Antwerpen
Donderdagavonden 21 september, 19 oktober, 16 november en 21 december 2017; 18 januari, 15 februari, 15 maart, 19 april en 17 mei 2018, telkens van 20.00 u. tot 22.00 u.
Bijdrage: 10 euro per avond; 70 euro voor de reeks