Thomas Merton, een zoeker in onzekere tijden


De Amerikaanse trappist Thomas Merton (1915-1968) trad na een lange zoektocht, met vallen en opstaan, in in de strenge trappistenabdij Gethsemani. Een leven van afzondering wilde hij leiden, maar door zijn schrijfstijl en zijn verfrissend geloven en denken ontpopte hij zich tot een begenadigd (publiek) schrijver, die de weg naar binnen was gegaan en van daaruit ook velen de weg wees naar de goddelijke kern die in ons allen aanwezig is. Maar net vanuit die zoektocht naar binnen groeide ook openheid naar de wereld en naar andere levensbeschouwingen. Hij sneed daarom maatschappelijke thema’s aan vanuit grote betrokkenheid bij de wereld, en ging ook de dialoog aan met heel velen, ook van totaal andere geloofsovertuigingen, maar altijd weer verankerd in contemplatie en gebed.
Met een inleiding op zijn leven en werk en met een lezing van een aantal van zijn brieven willen we laten zien waarom paus Franciscus hem in zijn rede voor het Amerikaanse Congres “een bron van spirituele inspiratie en een gids voor velen” noemde, niet alleen voor de tijd waarin Merton leefde, maar zeker ook voor de onzekere tijden waarin wij leven.


Begeleiding: Willy Eurlings en Dirk Doms, Thomas Mertonvrienden
Zaterdag 28 januari 2017 van 9.30 u. tot 16.30 u.
Bijdrage: 35 euro (middagmaal inbegrepen)