Echo’s van religieus leven in de kering

Het wordt stilaan een traditie... deze dag van ontmoeting van al wie begaan is met een bezield religieus leven vandaag, in welke vorm dan ook (klassieke religieuze gemeenschappen, nieuwe gemeenschappen, andere vormen van gemeenschapsleven). We beluisteren inspirerende sprekers, delen onze ervaringen en onze vragen met elkaar. Een dag van bemoediging en inspiratie waarop iedereen welkom is.

PEILEN NAAR GOD uniek verbonden 

Elke religieuze ervaring is een individuele beleving, een alleen-zijn met de Onnoembare. Maar tegelijkertijd laat deze unieke ervaring ons iets beleven van een universele verbondenheid. Tijdens deze dag brengen enkele inspirerende sprekers ons op een creatieve en interactieve manier van een individueel schouwen, contemplatio, tot een gedeeld ervaren, communio.

Dagindeling
9.30 u.    Welkom
9.40 u.    Luisteren naar een kunstenaar :
              contemplatio                     George Meertens
10.30 u.  Peilen naar God:
              Verbondenheid zo wijd als het universum
                                                      Jacques Haers S.J.
12.30 u.  Middagmaal
14.00 u.  Creativiteit als weg naar verbondenheid:
              communio                         Walter Fabri S.J.
16.00 u.  Afsluitend gebed

 

Begeleiding: Team Hof Zevenbergen
Zaterdag 16 juni 2018 van 9.30 u. tot 16.00 u.
Bijdrage: 35 euro (middagmaal inbegrepen)