Een hedendaagse kijk op Luther.

2017 is tot Lutherjaar uitgeroepen. ‘En dat allemaal om een gebeurtenis te herdenken die er hoogstwaarschijnlijk geen was’, schrijft Dick Wursten, protestants theoloog en historicus, op zijn website. Dick Wursten peilt naar de historische context van eht optreden van Luther maar belicht vooral zijn culturele en spirituele inpact tot op vandaag, o.m. ook zijn schitterend muzikaal erfgoed.
In de namiddag gaat Guido Vanheeswijck, cultuur- en godsdienstfilosoof, nog dieper in op de misschien onbedoelde maar wel ingrijpende gevolgen van de Reformatie voor de westerse cultuur.

Dick Wursten noemt zichzelf een postmoderne protestant. Momenteel is hij inspecteur en pedagogisch begeleider van het protestants godsdienstonderwijs in Vlaanderen.
Guido Vanheeswijck is professor aan de KU Leuven en de UAntwerpen.

Begeleiding: Dick Wursten en Guido Vanheeswijck
Zaterdag 23 september 2017 van 9.30 u. tot 16.00 u.
Bijdrage: 35 euro (middagmaal inbegrepen)