Vertellingen op het Hof … over mantels en hun traditie

Vertellingen zijn van alle tijden en voor alle leeftijden. Je vindt ze terug in alle culturen en tradities. Sommige verhalen zijn universeel en voor elke mens herkenbaar, andere krijgen pas hun betekenis binnen een specifieke context van bijvoorbeeld een joods-christelijke, boeddhistische of islam traditie.
Een goed verteld verhaal prikkelt de fantasie en raakt het eigen leven: we herkennen ons hier en daar, in kleine fragmenten, in een personage, een voorval. Laat je dus meenemen in en rond Hof Zevenbergen. Enkele vertellers voeren je naar bekende en vreemde oorden. De ‘mantel’ vormt de rode draad doorheen de verhalen. Een mantel hult, verhult, geeft status of juist niet, beschermt, straalt kracht uit, kan frivool zijn, stoer, sensueel, sjofel, ... Welke mantel zou jou het beste passen?

Begeleiding: Erik Herrebosch, i.s.m. cursus Storytelling van SAMWD-Lier (docent Veva Gerard)
Vrijdag 14 juni 2019 vanaf 19.30 u.
Bijdrage: 15 euro
Als het weer het toelaat vertellen we buiten, bij regenweer trekken we naar binnen.