De leefgemeenschap

De dragende kern van Hof Zevenbergen is een gemeenschap van religieuzen, zr Simonne, zr Katrien, zr Ida en zr Hilde, twee gezinnen Erik en Leen Herrebosch-Bollen en Ludwig en Chris Van Hoof-Smits, een priester, Wouter Deruwe.  Leen Bollen neemt de directiefunctie van het bezinningscentrum waar.

gemeenschap

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen samen het mysterie van Gods menswording in onze tijd aanwezig brengen.

Dit krijgt vorm door samen te leven, te bidden en te werken.
Dit ideaal daagt ons uit om…
... in eenvoud, respect en vriendschap samen zorg te dragen voor een open, gastvrij huis.
... open te staan voor iedereen die, om welke reden dan ook, enige tijd hier verblijft of komt meeleven.

 

Een bredere gemeenschap

Hof Zevenbergen wordt mee gedragen door vele anderen, in verschillende kringen van betrokkenheid. 

Gebedstijden DSC00122

Weekdagen

07:30u    Morgengebed

12.00u    Middaggebed

17.00u    Vespers

Zondag

09.00u    Morgengebed

17.00u    Vespers

21.00u    Aanbidding

 

Christelijke meditatie

elke maandag van 20.00u tot 20.30u

 

Maandelijkse gebeds- en ontmoetingsavond

Elke eerste dinsdag van de maand (niet in de maanden juli en augustus) om 20u is er een gebedsviering in de kapel van het kasteel met daarna gelegenheid tot ontmoeting.

Iedereen is welkom om met ons mee te bidden!

zustersadventsbezinning