Mystieke bronnen: 'De nacht waarin God zwijgt'

Mystiek wordt sterk geassocieerd met intense, vreugdevolle ervaringen van Godsopenbaring en Godsverbondenheid. Maar even sterk is de pijn en de verlatenheid van de mens, als die Aanwezigheid niet meer gevoeld wordt. Johannes van het Kruis noemt deze ervaring de ‘donkere nacht’. Sindsdien wordt deze term wel eens te lichtzinnig gebruikt voor melancholische toestanden. En toch is er soms wel een verband tussen het één en het ander zoals bv. in de poëzie van Joost Zwagerman, de succesvolle Nederlandse dichter die enkele jaren geleden zelf uit het leven stapte.

Hein Blommestijn, medewerker Titus Brandsma Instituut Nijmegen, expert in de geschiedenis van de mystiek, loodst ons door deze geschiedenis naar een beter inzicht in het begrip ‘donkere nacht’ en naar de kern van deze ervaring.
Deze tweedaagse wordt een boeiende verkenning van een diepmenselijke ervaring van alle tijden aan de hand van sprekende passages uit verschillende mystieke bronnen in dialoog met onze eigen ervaringen.

Het programma

Vrijdag 3 november:
09.30 u. Welkom
09.45 u. De ‘mystieke nacht’:
            Wat wordt hiermee bedoeld en hoe duikt deze ervaring op bij Johannes van het Kruis?
10.45 u. Koffiepauze
11.15 u. Getuigenissen van deze ervaring bij latere auteurs o.m. Kierkegaard, St Exupéry, Hammarskjöld
12.30 u. Middagmaal
            Nadien stille persoonlijke tijd
14.30 u. (Gods)verlatenheid in hedendaagse cultuur: o.m. Joost Zwagerman
15.30 u. Koffiepauze
16.00 u. Verdieping van deze ervaring en uitwisseling
17.00 u. Gebedstijd of persoonlijke stille tijd
18.15 u. Avondmaal
19.30 u. Muzikaal programma en nadien gezellig samenzijn

Zaterdag 4 november
Ochtend: Gebedstijd en vrij ontbijt
9.30 u.–12.30 u.: Oog in oog met de onbereikbare God
            Ervaringen van ‘mystieke nacht’ bij mystici uit onze traditie o.m. Evangelische Peerle, Maria Petit e.a.
12.30 u. Middagmaal
14.00 u. Vervolg van exploratie van ‘mystieke nacht’ bij mystici in onze eigen traditie
15.00 u. Koffiepauze
15.15 u. Afronding en evaluatie
16.00 u. Wel thuis

 

Begeleiding: Hein Blommestijn
Vrijdag 3 november 2017 (9.30 u.) tot zaterdag 4 november 2017 (16.00 u.)
Bijdrage: 130 euro (volpension)