Leesgroep

Een boek lezen… samenkomen om je indrukken uit te wisselen… versteld staan wat de andere daarin gelezen heeft… zelf bewuster omgaan met wat je wordt aangereikt… het is een rijk gebeuren dat mensen boeit. Wij willen dit werkjaar opnieuw de kans hiertoe geven met extra ruimte voor uitwisseling.
Wij bespreken in de eerste twee sessies ‘Vensters op het Mysterie’ van Marc Van Tente (Averbode, 2014) en in de twee volgende ‘Meister Eckhart. Mysticus van het niet-wetende weten’ van Marcel Braekers (Averbode, 2007).

Begeleiding: Ria Grommen, Hof Zevenbergen
Dinsdag 6 februari, 20 februari, 6 maart en 20 maart 2018
telkens 9.30 u. tot 12.00 u.
Bijdrage: 40 euro voor de reeks