Vriendschapsliefde en intimiteit. Een christelijk geïnspireerde benadering

In 2016 schreef Paus Franciscus ‘Amoris Laetitia’, over de vreugde van de Liefde. Het gesprek over een hedendaagse christelijke visie op relaties, huwelijk en gezin krijgt opnieuw aandacht. Hoe kunnen we de veelheid aan relatievormen, de broosheid van het huwelijk, de soms schokkende vluchtigheid van relaties verstaan? De sprekers reiken elk vanuit eigen ervaring stapstenen aan voor een christelijke groei-ethiek inzake vriendschap, intimiteit en seksualiteit.
10.00 u. Roger Burggraeve, Unieke vriendschapsliefde, een nieuwe vertolking van de christelijke visie op het huwelijksverbond
14.00 u. Christiane Dumez, Bezield lichaam, belichaamde ziel. Spelen en verbinding leggen

Roger Burggraeve sdb, moraaltheoloog verbonden aan de K.U.Leuven, doceerde en publiceerde onder meer over seksualiteits- en huwelijksethiek
Christiane Dumez, was als psychologe verbonden aan het vrij centrum voor leerlingenbegeleiding in Lier en werkte aan projecten over relationele en seksuele opvoeding
Zaterdag 6 oktober 2018 van 10.00 u. tot 16.00 u.
Bijdrage: 35 euro