Bijbelgroep: Met God alleen als onderpand

Ooit, lang geleden is het ergens begonnen, het verhaal van God en de mensen.
Volgens de Bijbelse overlevering vangt de geschiedenis van Gods omgaan met mensen aan met Abraham. Hij is de eerste historische persoon die in God geloofde. Hij liet alles achter en ging op tocht met als enige garantie Gods belofte dat hij een land zou krijgen om er te leven, een talrijk nageslacht zou hebben en een zegen zou zijn voor velen. De gebeurtenissen die zijn leven typeerden vinden we terug in het boek Genesis. Ook joden en moslims erkennen Abraham als stamvader; en de Torah en de Koran verhalen over hem.
Die boeiende persoon willen we volgen op zijn tocht ‘met God alleen als onderpand’, want de verhalen over Abraham mogen dan oud zijn, hun boodschap blijft brandend actueel.

Begeleiding : Peter Houlleberghs, diaken en vormingsverantwoordelijke bisdom Antwerpen
Donderdagen 20 september, 18 oktober, 15 november en 13 december 2018 en 17 januari, 21 februari, 21 maart en 25 april 2019 telkens om 20 uur
Bijdrage: 70 euro voor de reeks